. -  . .
 Sport:


2017 -2018 (19/7/2017 19:29)

Το Κπελλο ερασιτεχνικν ομδων διοργαννεται κθε χρνο και μετχουν υποχρεωτικ σ αυτ μνο ομδες των τοπικν πρωταθλημτων. 

Στους αγνες της πρτης (1ης) φσης του Κυπλλου Ερασιτεχνικν Ομδων μετχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σωματεα της Α & Α1 Ερασιτεχνικς Κατηγορας και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ τα σωματεα της Β Ερασιτεχνικς Κατηγορας.

Στο Κπελλο αυτ μπορον να συμμετσχουν, προαιρετικ , οι ερασιτεχνικς ομδες σωματεων που δρυσαν Π.Α.Ε.

Η μη υποβολ δλωσης συμμετοχς υποβολ δλωσης με ρους, συνεπγεται τον αποκλεισμ της ομδας απ το κπελλο. Η ομδα αυτ, χνει τον πρτο επσημο αγνα του πρωταθλματος στο οποο δικαιοται να μετσχει και της επιβλλεται χρηματικ ποιν ως πεντακσια (500,00€) ευρ.

Τα σωματεα χουν την υποχρωση να υποβλλουν μχρι την Δευτρα 7 Αυγοστου 2017 στην νωση ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ειδικ ντυπο που χορηγεται απ την νωση, σε δο ανττυπα, και η οποα πρπει να συνοδεεται απ το σχετικ χρηματικ παρβολο που ορζεται για τα σωματεα της Α Κατηγορας στο ποσ των εκατ ευρ (100,00€), για τα σωματεα της Α1 Κατηγορας στο ποσ των εβδομντα ευρ (70,00€) και για τα σωματεα Β Κατηγορας στο ποσ των πενντα ευρ (50,00€). Η δλωση αυτ προποθτει την χωρς επιφυλξεις αποδοχ των διατξεων του Κ. Α. Π και των ρων της Προκρυξης αυτς για την 1η φση και της Προκρυξης της Ε. Π. Ο για τη 2η φση.

Η ημερομηνα ναρξης των αγνων ορζεται η  9η  & 10η  Σεπτεμβρου 2017 

α. Οι αγνες της πρτης φσης του Κυπλλου Ερασιτεχνικν Ομδων διοργαννονται απ τις οικεες Τοπικς Ενσεις.

β. Οι αγνες της δετερης φσης διοργαννονται απ την Ε. Π. Ο. σμφωνα με το πργραμμα της προκρυξης. 

Oι αγνες του Κυπλλου Ερασιτεχνικν Ομδων θα διεξαχθον ως εξς:

σες ομδες δηλσουν τι θα συμμετσχουν στους αγνες Κυπλλου θα χωριστον σε ΟΜΙΛΟΥΣ.

Ο καταρτισμς των Ομλων καθς και ο αριθμς των ομδων που θα προκριθον στη δετερη φση θα γνει με νετερη απφαση της Ε.Ε. της νωσης, μετ απ τις δηλσεις συμμετοχς..

          Στη δετερη φση θα συμμετχουν οι ομδες που θα προκριθον απ τους ομλους, σε μονς συναντσεις που σε περπτωση ισπαλου αποτελσματος εφαρμζεται η διαδικασα της παρ. 9 του ρθρου 20 του Κ.Α.Π. και το πλεονκτημα δρας θα χει ομδα καττερης κατηγορας.

Στα Προημιτελικ θα συμμετχουν οι οκτ (8) ομδες που θα προκριθον, σε μονς συναντσεις που σε περπτωση ισπαλου αποτελσματος εφαρμζεται η διαδικασα της παρ. 9 του ρθρου 20 του Κ.Α.Π. το πλεονκτημα δρας θα χει ομδα καττερης κατηγορας.

Στα Ημιτελικ θα λβουν μρος, οι τσσερις (4)  ομδες, που θα προκριθον απ τα (προημιτελικ) και θα διεξαχθε με το σστημα των διπλν συναντσεων (εντς και εκτς δρας)

Ο τελικς για την ανδειξη του Κυπελλοχου της νωσης (1ης φσης), θα ορισθε με να απφαση του Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. και θα καθοριστε κατπιν κλρωσης η τυπικ γηπεδοχους ομδα.  

Το πργραμμα των αγνων της Α φσης θα κοινοποιηθε μετ την δημσια κλρωση που θα γνει στο Αθλητικ Ενωσιακ Κντρο Αγου Ιωννη, την Δευτρα 28 Αυγοστου 2017 και ρα 19,30 μ.μ.

Τα σωματεα που συμμετχουν στο Κπελλο Ερασιτεχνικν Ομδων της Ε.Π.Σ. Λακωνας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να χουν προπονητ σμφωνα με τα οριζμενα στο Κανονισμ Προπονητν.

λα τα σωματεα που συμμετχουν στο  Κπελλο Ερασιτεχνικν Ομδων της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να χουν ετε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  σμφωνα με τα ρθρα 2, 3, 5 & 6 παρ. 2 του Κανονισμο Προπονητν και να χει εκδοθε ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ απ την Ε.Π.Σ. Λακωνας ετε ΥΠΕΥΘΥΝΟ αγωνιστικς λειτουργας που θα χει εκδοθε «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 

Σε περπτωση μη συμμρφωσης στα σωματεα που δεν θα χουν ετε προπονητ ετε υπεθυνο αγωνιστικς λειτουργας θα επιβλλεται χρηματικ πρστιμο οκτακοσων (800,00€) ευρ.

Σε κθε, τυχν αλλαγ προπονητ η  υπεθυνου αγωνιστικς λειτουργας το σωματεο οφελει εντς τριν (3) ημερν να ενημερσει την Ε.Π.Σ. Λακωνας και εντς δκα πντε (15) ημερν να χει προβε σε αντικατσταση διαφορετικ θα ελγχεται πειθαρχικ.

Ποδοσφαιριστς στον οποο θα εκδοθε προ της ενρξεως των αγνων της αγωνιστικς περιδου  «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», δεν μπορε στην διρκεια της αγωνιστικς περιδου να επανλθει και να αγωνιστε με την ιδιτητα του ποδοσφαιριστ καθ λη την διρκεια της αγωνιστικς περιδου σε αντθετη περπτωση θεωρεται αντικανονικ η συμμετοχ του.

Ποδοσφαιριστς ο οποος αγωνστηκε κατ την τρχουσα αγωνιστικ περοδο, δεν μπορε να του εκδοθε «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

Ομδα που παραιτεται απ τον Τελικ Αγνα του Κυπλλου, τιμωρεται με ποιν αφαρεσης πντε (5) βαθμν απ το εν εξελξει πρωτθλημα αυτ που μλις τελεωσε και τριν (3) βαθμν απ το επμενο πρωτθλημα. Ομδα που αποχωρε απ τον τελικ μετ την ναρξη του, τιμωρεται με ποιν αφαρεσης πντε (5) βαθμν απ το επμενο πρωτθλημα στο οποο δικαιοται να πρει μρος.  

                Η παρουσα ιατρο στους αγνες Κυπλλου εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Σε αντθετη περπτωση ο αγνας δεν διεξγεται με ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ της γηπεδοχου ομδας. Εν διεξαχθε, ο μεν διαιτητς παραπμπεται για πειθαρχικ λεγχο, η δε γηπεδοχος ομδα χνει τον αγνα και της επιβλλεται χρηματικ ποιν ως οκτακσιων (800,00€) ευρ.

            Επσης τα γηπεδοχα σωματεα υποχρεονται να χουν στη διθεση των διαγωνιζομνων ομδων Ιατρ του αγνα και μσα πρτων βοηθειν και φρμακα.

          Επσης στη περπτωση που αναβληθε ο αγνας λγω μη παρουσας Ιατρο το γηπεδοχο σωματεο υποχρεοται να καταβλει στο φιλοξενομενο σωματεο μσω Ε. Π. Σ. Λακωνας τα ξοδα μετακνησης 20 ατμων.

α. Η οικονομικ οργνωση και διαχεριση των αγνων Κυπλλου Ερασιτεχνικν Ομδων (1ης Φσης), στερα απ σχετικ απφαση της ΝΩΣΗ , ανατθεται στα γηπεδοχα σωματεα.

β. Η διοργαντρια διατηρε το δικαωμα σε αγνες που κρνει τι θα υπρχει μεγλη προσλευση φιλθλων να διενεργε η δια την οικονομικ οργνωση και διαχεριση του αγνα.  

γ. Για τους μονος αγνες του Κυπλλου, τα ξοδα διαιτησας, παρατηρητ διαιτησας και παρατηρητ αγνα, επιβαρνουν με 50%  καθ’ να εκ των δο διαγωνιζομνων σωματεων.

δ. Τα ξοδα του ιατρο αγνα καταβλλονται απ τα γηπεδοχα Σωματεα. 

Η Ε.Π.Σ.  Λακωνας χει αποκλειστικ τα ραδιοτηλεοπτικ δικαωμα και τα δικαιματα διαδικτυακς (μσω ντερνετ) μετδοσης των τοπικν πρωταθλημτων ευθνης της. 

Κθε σμβαση παραχρησης των αναφερομνων στην παργραφο 1 δικαιωμτων μεταξ ενς σωματεου και ενς δικαιοχου φορα θα πρπει να εγκρνεται απ την διοργαντρια (Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ). Η Ε.Π.Σ. για το Κπελλο Ερασιτεχνικν ομδων (Α Φση)  θα εγκρνει συμβσεις ανττιμο νω των πεντακοσων (500) ευρ. Το ποσοστ της Ε.Π.Σ. καθορζεται στο 20%.

Απαγορεεται η απευθεας (ζωνταν) μετδοση κθε αγνα ταν η σμβαση παραχρησης των δικαιωμτων δεν χει εγκριθε απ τη διοργαντρια.

Αν νας αγνας μεταδοθε χωρς δεια, η γηπεδοχος ομδα τιμωρεται με κατακρωση του αγνα υπρ της αντιπλου και χρηματικ ποιν ως δυο χιλιδες (2.000) ευρ. Η εσοδος των ραδιοτηλεοπτικν συνεργεων στα γπεδα επιτρπεται, μετ απ σχετικ γγραφη δεια της διοργαντριας, μνο σε αγνες για την μετδοση των οποων χει εγκριθε σχετικ σμβαση.